Hjemløseboliger "Trollesbro"

Bygherre

Hillerød Kommune

Løsning

Fleksible hjemløseboliger på 14 uger
Oprindeligt skulle de 8 pavilloner i bebyggelsen ”Trollesbro” bruges som midlertidige boliger for flygtninge. Men inden fundamentet var tørt, blev planerne ændret, og det var i stedet 15 hjemløse, der fik adresse i den 384 m2 store løsning, hvor beboerne flyttede ind samme dag, som byggeriet blev afleveret. Bare 14 uger efter Hillerød Kommune havde afgivet ordren.

Fleksibilitet og hastighed er den helt store fordel ved pavillonbyggeri. Fleksibiliteten er vigtigt for os som kommune, hvis kvadratmetrerne skal skifte anvendelse. I princippet kunne pavillonerne senere flyttes og bruges til for eksempel skole. Og hastigheden er en fordel, fordi behovet for plads tit opstår akut – så det er afgørende, hvor hurtigt du kan opføre pavillonerne”, fortæller Bo Skytte Madsen, porteføljestyrer af Hillerød Kommunes ejendomme.

Læs mere her

Opstillet

Salg