Islands Brygge Skole - klasselokaler og SFO

720 m2 undervisning og SFO i 2 plan

Bygherre

Københavns Kommune

Bilsbys rolle

Totalentreprise

Løsning

Pavillonen, som stod står klar til skolestarten i august 2014, indeholder undervisningslokaler til 4 skoleklasser og lokaler til 2 SFO grupper til i alt 168 børn og 18 voksne.

Opstillet

Lejemål. Rammeaftale med Københavns Kommune.