Klasselokaler til 0-klasse, Christianshavns Skole

Pladsen var begrænset, så løsningen på de manglende lokaler til 2 stk. 0-klasser, blev KUBUS i 2 plan med tilhørende stor legeplads.

Bygherre

Københavns Kommune

Bilsbys rolle

Totalentreprenør og dermed ansvarlig for el, vand, kloak, fundamenter, handicap-rampe osv.

Løsning

6 stk. KUBUS pavilloner i 2 plan. Klasselokalerne er beregnet til to 0-klasser og indeholder, udover klasselokalerne, 2 garderober med toiletter og depotrum. Bygningen er forsynet med 2 udvendige ståltrapper, den ene som flugtvejstrappe

Opstillet

Lejemål. Opstillet juni 2013.