Pårup Skole - SFO

252 m2 SFO, etableret som BR10 permanent byggeri inkl. ventilationsanlæg i ny bygning samt i en del af den eksisterende bygning.

Bygherre

Odense Kommune

Bilsbys rolle

Hovedentreprenør

Løsning

Etableret med niveaufri belægning til bygning, således der ikke er anvendt ramper.

Bilsby leverede det komplette arbejde med demontering af gammel pavillon, jordentreprise og levering og opstilling af ny pavillon.

Bygningen blev leveret klargjort til bygherres ønske om CTS styring og forberedt til ABA-anlæg. Bilsby brugte 7 uger på den samlede entreprise.

Opstillet

Salg. Opstillet 2014.