Plads til leg på 90 dage

Nyt pavillonbyggeri blev løsningen for utidssvarende SFO-lokaler for Tornved Kommune

Bygherre

Tornved Kommune

Løsning

Der gik kun 90 dage fra byggeprocessen blev skudt i gang til børn og voksne i Tornved Kommunes SFO-ordning fik mere — og bedre plads.

Børnenes fritidsordning lå tidligere i gamle utidssvarende lokaler i tilknytning til Tornved Skole. Det var hverken bygningsmæssigt eller økonomisk rentabelt at renovere de gamle lokaler.

Til afløsning for den gamle bygning valgte man at lade Bilsby tegne og producere et individuelt pavillonbyggeri på i alt 250 m2.

Den nye pavillons facade er opført i lærketræ på klink. Indvendig er der en god fordeling af arealet på rum med plads til leg, „stillerum“, spisekøkken, administrationslokaler, depoter og bad- og toiletter.