Skolen i Sydhavnen

Midlertidig skole på 2.436 m2

Bygherre

Københavns Kommune

Bilsbys rolle

Bilsby er totalentreprenør og stod således også for alle forsyninger, EDB samt smart borards.

Løsning

Skolen i Sydhavnen, der i 2013 skulle stå klar til at modtage 1.100 elever, brændte under opførelsen i november 2012. Kort efter opstillede Bilsby 2 stk. pavillonbygninger på en tilstødende grund. Disse 2 pavillonbygninger er nu flyttet og udbygget, og Bilsby har etableret en midlertidig skole på i alt 2.436 m2, svarende til 84 pavilloner.

Pavillonerne indeholder 23 klasselokaler samt 435 m2 til administration, d.v.s. lærerværelse samt kontorer. Pavillonerne er opstillet som 2 parallelle bygninger med 1.100 m2 træ-dæk med overdækket gangbro imellem. Derudover er der etableret legeplads på 1.000 m2, opbygget med kunstgræs; der er etableret cykelparkering, affaldsskure samt p-plads.

De første pavilloner var klar til indflytning allerede i uge 50, 2014, og den midlertidige skole var som aftalt klar til ibrugtagning den 5. januar 2015.

Opstillet

Opstillingsperioden er beregnet til 7 måneder, da den ny skole i Sydhavnen forventes af være klar til at åbne den 1. august 2015. Pavillonerne er opført under rammeaftalen med Københavns Kommune.