DSB Helgoland

Bade- og omklædningsfaciliteter

Bygherre

DSB Helgoland

Bilsbys rolle

Ansvarlig for opstilling og sammenbygning

Løsning

Bilsby har opstillet bade- og omklædnings moduler til 120 mand, mens DSB Helgolands egen bygning er under renovering.

Opstillet

Lejemål, opstillet maj 2015