Ramper og trapper, niveaufri adgang

Ifølge lovgivning skal alle udvendige døre have niveaufri adgang, og Bilsby kan tilbyde forskellige løsninger, alt efter indretning og placering af bygning.

I forbindelse med etablering af adgangsveje, udføres også trapper.