Rammeaftale med københavns Kommune

Hos Bilsby har vi to rammeaftaler med Københavns Kommune. I 2013 vandt vi en rammeaftale med Københavns Ejendomme (KEjd), og i sommeren 2014 vandt vi en aftale med Teknik- og Miljøforvaltningen (TMF). Begge aftaler var udbudt i licitation. 

Aftalerne indebærer, at vi nu er leverandør af pavilloner til hele Københavns Kommune; for KEjd er vi primær leverandør, og for TMF er vi en ud af tre leverandører.

For Københavns Kommune betyder rammeaftalerne, at de kan få løst deres voksende pladsproblemer – hurtigt og effektivt, uden først at skulle lave udbudsmateriale, prækvalifikationsrunder, kvalifikationsrunder, Q&A og vurdere en masse tilbud. 

København vokser
De sidste fem år er København vokset med 45.000 indbyggere. Det er lige så mange mennesker, som der bor i Helsingør. Og alle prognoser siger, at tendensen ikke stopper lige med det samme. Inden 2025 vil cirka 100.000 flere slå sig ned inden for bygrænsen. Det svarer til, at hele Aalborg skifter postnummer. 

Om kap med tiden
Med den befolkningstilvækst løber Københavns Kommune konstant om kap med tiden for at skabe skole- og institutionspladser nok til de mange børn, der har fået garanti for, at der altid vil være en plads til dem.

Når man f.eks. skal opføre fem seks daginstitutioner til i alt 350 børn på et år, er “udbudsmøllen” en tung dansepartner. Københavns Kommune valgte derfor at lave udbud på rammeaftaler, som gør at kommunen ikke behøver at udbyde hvert enkelt byggeri, men kan opføre byggeriet under rammeaftalerne.

Rammeaftaler er effektive
Rammeaftaler er en effektiv måde at købe ind på. Begrebet forklarer næsten sig selv, men kort sagt betyder det, at vi for 2 år har aftalt nogle helt faste rammer for salg, leje, levering og opstilling af pavilloner – ikke kun med hensyn til pris, men også i forhold til kvalitet, design, garantier mv. Garantier er nemlig en vigtig del af rammeaftalerne, fordi Københavns Kommune skal kunne stole på, at de får de samme hver gang. Det giver tryghed blandt kommunes projektledere, fordi de aldrig behøver spekulere på, om resultatet lever op til forventningerne. De ved altid på forhånd, hvad de får, hvornår de får det og hvad det koster.

En anden fordel ved rammeaftalen er, at vi kender kommunens myndigheds- og funktionskrav. Det betyder, at vi hver gang har et forspring, når vi går i gang med et nyt projekt, fordi vi kender de rammer, vi arbejder inden for. Det giver mindre arbejde til projektlederne hos KEjd og TMF og deres rådgivere, som så kan bruge tiden på andre ting.

KEjd og TMF
Københavns Ejendomme administrerer, udvikler og vedligeholder Københavns Kommunes ejendomsportefølje. Teknik- og Miljøforvaltningen har ansvaret for drift og udvikling af selve byen.

I løbet af 2013 og 2014 har vi allerede opført adskillige opgaver for Københavns Kommune. Se et udvalg af cases her.